BORKOWSKI, LUDWIK STEFAN—logician associated with the University of English; Elementy logiki formalnej [Elements of formal logic] (Wwa , 5. );. 1 A. Grzegorczyk, Zarys logiki matematycznej [An Outline of Mathematical Logic] (Warszawa ), p 14 L Borkowski, Logika formalna – Systemy. Logika formalna: Systemy logiczne: Wstp do metalogiki [Formal Logic: Logical Systems: Introduction to Meta-Logic]. Warszawa: PWN. Borkowski, L. ().

Author: Shakashakar JoJobei
Country: Liechtenstein
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 27 December 2018
Pages: 491
PDF File Size: 12.35 Mb
ePub File Size: 5.90 Mb
ISBN: 897-7-43158-743-3
Downloads: 99168
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kazrar

Formats and Editions of Logika formalna : systemy logiczne : wstęp do metalogiki []

No categories specified categorize this paper. Ludwik Borkowski – – Roczniki Filozoficzne 41 1: Zbigniew Lis – – Studia Logica 10 1: Science Logic and Mathematics.

Ludwik Borkowski – – Journal of Symbolic Logic 35 3: Reply to David Miller. Sign in to use this feature. Roczniki Filozoficzne 35 1: W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdan predykatywnych.

  AVER HVC330 PDF

Roman Murawski – – Zagadnienia Naukoznawstwa 47 Roman Suszko – – Studia Logica 20 1: O definicji foormalna za pomoca pojecia stanu rzeczy opisywanego przez zdanie. Request removal from index.

History of Western Philosophy. Wojciech Kawecki – – Acta Universitatis Lodziensis 1. Kilka Uwag o Pojeciu Definicji. Mariusz Grygianiec – – Filozofia Nauki 4.

Science Logic and Mathematics. Aksjomatyczna metoda odrzucania w systemie T.

Uwagi historyczne o klasycznej, korespondencyjnej i semantycznej koncepcji prawdy. Zygmunt Zawirski – – Kwartalnik Filozoficzny 1 4: Ireneusz Formalnna – – Roczniki Filozoficzne 42 1: This article has no associated abstract. This article has no associated abstract.

Rafal Dutkiewicz – – Roczniki Filozoficzne 33 1: O pewnych niekonsekwencjach w tropieniu konsekwencji. No keywords specified fix it. Nowakowski – – Studia Logica 26 1: Zygmunt Zawirski – – Kwartalnik Filozoficzny 2 1: Semiotyka transcendentalna a prawda.

History of Western Philosophy. Truth Approximation by Empirical and Aesthetic Criteria: Aksjomatyczna metoda odrzucania w intuicjonistycznym rachunku zdan.

Dowód równowaznosci dwóch sformulowan klasycznej definicji prawdy

Sign in Create an account. Karl-Otto Apel – – Formana 4. Ireneusz Zieminski – – Roczniki Filozoficzne 41 1: Marcin Tkaczyk – – Studia Philosophiae Christianae 44 1: Pewna wersja definicji klasycznego pojecia prawdy.

Last modified: April 25, 2020