km registratie formulier downloaden, mip downloaden, e formulier downloaden, formulier eigen verklaring loonbelastingverklaring formulier downloaden. Op deze pagina staan vooral de Nederlandse en Engelstalige voorbeeldteksten ( voorbeeldrapportages en voorbeeldbrieven). Deze voorbeeldteksten zijn. Get the Loonbelastingverklaring – Van Winssen Personeel en Salaris – sysqa gegevens voor de loonheffingen Gebruiksaanwijzing Waarom dit formulier?.

Author: Dijas Babar
Country: Saudi Arabia
Language: English (Spanish)
Genre: Politics
Published (Last): 17 June 2011
Pages: 72
PDF File Size: 8.94 Mb
ePub File Size: 19.76 Mb
ISBN: 366-1-67448-849-2
Downloads: 68371
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shakagal

Deze voorbeeldteksten zijn gebaseerd op de geldende Standaarden. De teksten zijn slechts als voorbeeld bedoeld. Er is niet voor elke situatie een voorbeeld beschikbaar.

The amounts on your annual statement | General | SVB

Om de consistentie en uniformiteit te bevorderen beveelt de NBA het gebruik van de voorbeeldteksten van harte aan. De accountant blijft echter zelf verantwoordelijk voor het afgeven van de juiste rapportage en waar nodig dient hij deze af te stemmen op de specifieke situatie. De volgende Nederlandse voorbeeldteksten staan nog niet in HRA deel 3 maar kunnen al wel worden gebruikt. De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten.

De verklaring is bijna gelijk aan een normale BW2-verklaring. In de BW2-jaarrekening van een micro-entiteit is geen toelichting gegeven op de informatie in de balans en de winst- en verliesrekening.

  K10A600 DATASHEET PDF

In de generator zijn ook XBRL-instances van voorbeeldrapportages opgenomen. Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening.

Flrmulier kan dit doen door in de controleverklaring een link op te nemen naar de NBA-website. Ga hiervoor naar onderstaande pagina. Er is een passage beschikbaar waarmee in de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten ViO.

Voorbeeldteksten

Dit regime geldt alleen voor assurance-opdrachten met een nader bepaalde kring van gebruikers. De samenstellingsverklaring en de controleverklaring zijn ook in het Duits vertaald. Er worden geen andere vertalingen beschikbaar gesteld.

In het loonbelastjngverklaring staan de oude voorbeeldteksten, eerdere versies van HRA deel 3 en oude voorbeeldverklaringen en-brieven. Home Tools en voorbeelden Voorbeeldteksten Voorbeeldteksten Archief. Op deze pagina Nieuw toe te passen voorbeeldteksten nog niet in verklaringengenerator Verklaringengenerator, Wordversies en XBRL-instances Download pdf HRA Deel 3 Voorbeeldteksten versie mei Passages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring Voorbeeldpassage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO.

loonbelastingverklaring formulier 2014 downloaden

Engelstalige voorbeeldteksten Duitstalige voorbeeldteksten Overzichten beschikbare ooonbelastingverklaring Archief. Nieuw toe te passen voorbeeldteksten nog niet in verklaringengenerator De volgende Nederlandse voorbeeldteksten staan nog niet in HRA deel 3 maar kunnen al wel worden gebruikt.

  LUTOSLAWSKI FUNERAL MUSIC PDF

Samenstelverklaring bij jaarrekening micro-entiteiten De NBA komt met een samenstelverklaring voor micro-entiteiten. Samenstellingsverklaring voorbeeld voor micro-entiteiten PDF 97,98 kB.

Passages over verantwoordelijkheden accountants in de controleverklaring Een accountant kan in zijn controleverklaring verwijzen naar de standaardteksten die gaan over zijn verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening. Voorbeeldpassage over verlicht onafhankelijkheidsregime op grond van ViO Er is een passage beschikbaar waarmee in de rapportage tot uitdrukking komt dat een assurance-opdracht is uitgevoerd onder de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten ViO.

Het betreft drie onderdelen van een voorbeeldrapportage bij een assurance-opdracht: De adressering De paragraaf ‘Beperking in gebruik en verspreidingskring’ De paragraaf ‘Overige aangelegenheden, met uitleg over het verlichte onafhankelijkheidsregime’.

Download de voorbeeldpassages DOC 86 kB. Engelstalige voorbeeldteksten De meest gebruikte voorbeeldteksten zijn in het Engels vertaald.

Archief In het archief staan de oude voorbeeldteksten, eerdere versies van HRA deel 3 en oude voorbeeldverklaringen en-brieven.

Ga naar het archief voorbeeldteksten en -verklaringen. Vragen van vaktechnische aard? Wij helpen je graag! Download als PDF E-mail deze pagina.

Last modified: July 4, 2020