Trực tiếp Lễ Bế Mạc Olympic PyeongChang 2018

Theo Ủy ban Olympic PyeongChang 2018 cho biết, lễ bế mạc Olympic PyeongChang 2018 sẽ được bắt đầu vào 20h00 chiếu theo giờ Hàn Quốc với nội dung chính là những màn trình diễn thể hiện những nội dung kế hợp tinh hoa văn hóa truyền thống Hàn Quốc và những thành tựu của Hàn Quốc hiện tại đồng […]